casotepec-1-15-16Iz ravnateljevega uvodnega nagovora:

 

… Gotovo bo za vas, mlade literate, novinarje, likovnike ali pa fotografe, zanimiv podatek, da je
Osnovna šola Stična imela svoje glasilo že v šolskem letu 1958/59, ki je imelo takrat ime Hudournik.
Ob prebiranju teh prvih letnikov sem zasledil, kako pomembne osebnosti so postali nekateri
posamezniki takratnih prispevkov. Njihova razmišljanja so del temelja naše sedanjosti. Danes že
upokojeni, takrat pa polni mladostne energije in načrtov za prihodnost. Samo oni pa vedo, ali so se
jim želje izpolnile…

Dostopnost