Predstavitev biltena

Iz uvodnika:
Železna nit letošnjih dejavnosti je bilo železo, ta sijajna kovina, ki je sloves Virskega
mesta ponesla daleč preko meja dolenjske železnodobne skupnosti. V obdobju od 8. do
2. stoletja pr. n. št. je bilo železarstvo na Dolenjskem v polnem razmahu. Z železovo
rudo, ki je ležala kar v ornici vsenaokrog, so se znali okoristiti tudi Virjani in prav oni
so bili pomemben člen razvejane trgovine z železom na dolge razdalje. Z železom in
livarskimi izdelki so kupčevali v sredozemskih, alpskih, panonskih ter balkanskih
deželah in jih menjavali za druge žlahtnine tedanjega časa.

 

Dostopnost