Evropa v šoli

STATUS Državni projekt
INSTITUCIJA Revoz v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ŠOLA PŠ Krka
KOORDINATOR / MENTOR Mateja Jere Grmek
RAZRED 5. razred
PREDMET / INTERESNA DEJAVNOST Prometni krožek, NIT, DRU
DEJAVNOST / IZDELKI Zaključni projekt Varnost in mobilnost za vse – od ideje do izvedbe
DATUM Šolsko leto 2014/2015
CILJI Vsaka šola, potem ko predela gradivo, izdela enega ali več zaključnih projektov “Varnost in mobilnost za vse – moje ideje, moje pobude”, ki so rezultat dela skupin do 15 učencev. Projekt mora predstavljati rešitev za večjo prometno varnost ali manjše vplive prometa na okolje v lokalnem okolju.
OPIS Mednarodni program Varnost in mobilnost za vse poteka v različnih državah sveta že 13 let zapored. Pomembno je, da učenci pri projektu ne vztrajajo zgolj na ideji, pač pa da to v svojem okolju tudi uresničijo, da vanjo vključijo čim več organizacij (npr. Upravna enota, policija …) in posameznikov (starši, starejši občani … ).Projekti morajo opisovati delo učencev od ideje do izvedbe ter vsebovati tudi dokazno gradivo.
NAGRAJENCI
POVEZAVA
SLIKA

Orodja za dostopnost