Projekti DSP in OPB

STATUS šolski projekti
INSTITUCIJA OŠ Stična
ŠOLA Matična šola in podružnice
KOORDINATOR / MENTOR učiteljice DSP in OPB
RAZRED 1. – 9. razreda
PREDMET / INTERESNA DEJAVNOST
DEJAVNOST / IZDELKI
DATUM Šolsko leto 2014/2015
CILJI Obogatiti in nadgraditi delo šole
OPIS

Bralni trening za učence 2. razredov poteka v 2. ocenjevalnem obdobju. Koordinacija projekta: učiteljice DSP

Dan za pravljico, učenci, vključeni v OPB

Medvrstniška učna pomoč, od oktobra 2014 do maja 2015, učenci višjih razredov nudijo pomoč učencem nižjih razredov. Koordinacija: Jana Brodnjak, mentorice učiteljice DSP

Božičkova škatla, novembra in decembra 2014 je Božiček s pomočjo strokovnih delavk in prostovoljcev obdaril 36 otrok iz revnejših (socialno ogroženih) družin.

Literarna čajanka, maja 2015, izdaja pesniške zbirke Drugačne Skice Pesmi

NAGRAJENCI
POVEZAVA
SLIKA  DSCN9111 (Small)

 

Orodja za dostopnost