Projekti DSP in OPB

STATUS šolski projekti
INSTITUCIJA OŠ Stična
ŠOLA Matična šola in podružnice
KOORDINATOR / MENTOR učiteljice DSP in OPB
RAZRED 1. – 9. razreda
PREDMET / INTERESNA DEJAVNOST
DEJAVNOST / IZDELKI
DATUM Šolsko leto 2014/2015
CILJI Obogatiti in nadgraditi delo šole
OPIS

Bralni trening za učence 2. razredov poteka v 2. ocenjevalnem obdobju. Koordinacija projekta: učiteljice DSP

Dan za pravljico, učenci, vključeni v OPB

Medvrstniška učna pomoč, od oktobra 2014 do maja 2015, učenci višjih razredov nudijo pomoč učencem nižjih razredov. Koordinacija: Jana Brodnjak, mentorice učiteljice DSP

Božičkova škatla, novembra in decembra 2014 je Božiček s pomočjo strokovnih delavk in prostovoljcev obdaril 36 otrok iz revnejših (socialno ogroženih) družin.

Literarna čajanka, maja 2015, izdaja pesniške zbirke Drugačne Skice Pesmi

NAGRAJENCI
POVEZAVA
SLIKA  DSCN9111 (Small)

 

Dostopnost