Podružnica – gibalo razvoja

STATUS  Mednarodni projekt
INSTITUCIJA
ŠOLA  PŠ Ambrus, PŠ Krka in PŠ Muljava
KOORDINATOR/MENTOR  PŠ Ambrus (Tatjana Hren), PŠ Krka (Mateja Jere Grmek), PŠ Muljava (Barbara Maver)
RAZRED  Od 1. do 5. razreda
PREDMET/ID  Dodatne dejavnosti po pouku, sobote
DATUM
DEJAVNOSTI/IZDELKI Delavnice, razstave, plakati, srečanja in obiski šol, prireditve (priprava kulturnih točk, nastopi), izdaja koledarja, izdaja biltena:
CILJI
  • otrokom na podeželju dvigovati kakovosti življenja ,
  • približevanje ekološke problematike in razvijanje ustvarjalnosti otrok,
  • zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti,
  • razvijanje socialnega kapitala pri najmlajših.
OPIS Namen projekta je, da podružnična šola postane središče življenja na vasi, ker je to neprecenljiva pridobitev za vse prebivalce območja, saj se v njej družijo, pridobivajo nova znanja, se medgeneracijsko povezujejo, snujejo nadaljnji razvoj kraja, skratka rastejo kulturno in osebno. Z izvajanjem aktivnosti se  šola ne samo približa kraju, ampak z njim tudi diha in živi. V šolskem letu 2013/2014 je tema projekta turistični spominek.
NAGRAJENCI Vsi udeleženci v projektu dobijo priznanja na zaključni prireditvi.
OBJAVE Šolska spletna stran ( 3. igre brez meja, Obisk na PŠ KrkaPredstavitev v Ljubljani, Velikonočna delavnica PŠ Ambrus, Velikonočna delavnica na PŠ Krka4. igre brez meja, zaključna prireditev na PŠ Krka, Ovčjereja v Ambrusu)spletna stran OŠ Sostro, spletna stran PŠ Janče (Obisk na PŠ Muljava), Klasje, junij 2011,
SLIKA  5igrebrezmeja (Small)5. igre brez meja na PŠ Muljava v maju 2013
POVEZAVA http://jance.osnovnasolasostro.si/index.php?page=stran-3 Predstavitev projekta
Orodja za dostopnost