Zdrava šola

STATUS Mednarodni projekt
INSTITUCIJA Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
ŠOLA Matična šola z vsemi podružnicami
KOORDINATOR/MENTOR Bojana Križman
RAZRED Od 1. do 9. razreda
PREDMET/ID  Razredne ure, naravoslovje
DEJAVNOSTI/IZDELKI  Pogovor pri razrednih urah, aktivnosti na šoli
DATUM Šolsko leto 2014/2015
CILJI 1. aktivno podpiranje pozitivne samopodobe vseh učencev (vsak posameznik lahko prispeva k življenju v šoli);2.  skrb za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci;3. socialni cilji šole morajo postati jasni učiteljem, učencem in staršem;4. spodbujanje vseh učencev k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;5. trud za izboljšanje šolskega okolja;6. skrb za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;7. skrb za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;8. aktivno podpiranje zdravja in blaginje učiteljev;9. upoštevanje dejstva, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;10. upoštevanje komplementarne vloge, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;11. sodelovanje s specializiranimi službami v skupnosti, ki učiteljem lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji;

12. vzpostavitev poglobljenega odnosa s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da bo šolsko osebje dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 OPIS Projekt na šoli poteka že vrsto let. Za šolsko leto 2014/2015 je pozornost dana projektu Skupaj za boljše zdravje otrok in odraslih. Namen projekta je spodbujati otroke in odrasle k zdravemu načinu prehranjevanja in več telesne dejavnosti.

 
 NAGRAJENCI  /
 SLIKA

Učenci iz PŠ Višnja Gora čistijo sneg pred šolo.

 POVEZAVA Spletna stran projekta

 

Orodja za dostopnost