Spoznavanje jezikov in kultur

STATUS šolski projekti
INSTITUCIJA OŠ Stična
ŠOLA Matična šola in podružnice
KOORDINATOR / MENTOR Igor Rajner,
RAZRED 6. – 9. razred
PREDMET / INTERESNA DEJAVNOST
DEJAVNOST / IZDELKI
DATUM Šolsko leto 2014/2015
CILJI Obogatiti in nadgraditi delo šole
OPIS

Dan jezikov: 26. 9. 2014, sodelujejo vsi učitelji tujih jezikov.Mednarodna izmenjava učencev Ivančna Gorica–Hirschaid, 6.–10. oktober 2014, sodelujejo učenci 8. razredov Višnje Gore in matične šole (11 učencev), izbirni predmet nemščina.

Mednarodna izmenjava učencev Hirschaid–Ivančna Gorica, marec/april 2015, sodelujejo učenci 8. razredov Višnje Gore in matične šole (11 učencev), izbirni predmet nemščina.Med izmenjavo tudi obisk gospe Gertrud Rantzen, predstavnice nemške gospodarske zbornice.

Kuharske delavnice na šoli, december 2014, medpredmetno povezovanje (gospodinjstvo, nemščina in angleščina).

Mostovi povezujejo, (OŠ Šentilj, OŠ Stična …), medšolski projekt, sodelujejo učenci 7. razredov (izbirni predmet nemščina).

NAGRAJENCI
POVEZAVA
SLIKA  izmenjava-maj-2015-08

 

Orodja za dostopnost