Modri Jan

STATUS Državni projekt
INSTITUCIJA Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
ŠOLA Matična šola in podružnice
KOORDINATOR/MENTOR razredničarke in učiteljice OPB
RAZRED 1. in 2. razredi ter vsi učenci PŠ Ambrus
PREDMET/ID Slovenščina
DEJAVNOSTI/ IZDELKI zbiranje odpadne embalaže, izdelava izdelkov iz odpadne embalaže, priprava razstav, modnih revij iz izdelkov odpadne embaleže, izdelava eko filmov …
CILJI V okviru projekta Modra energija (www.modra-energija) je družba HSE razvila tudi projekt za otroke, Modri Jan (www.modri-jan.si), s katerim preko različnih projektov ozavešča otroke o obnovljivih virih energije in varovanju okolja.
OPIS Učenci si z učitelji izberejo projekt s katerim ozaveščajo o pomenu obnovljivih virov.
 NAGRAJENCI  V šolskem letu 2013/2014 je bila ekonaloga “Novoletna zimska EKO pravljica”  izbrana za najboljšo ekonalogo v Sloveniji, zato so učence 1. triade na matični šoli v juniju obiskali junaki Modrega Jana.V šolskem letu 2012/2013 pa je zmagala ekonaloga “EKO modna revija” na podružnični šoli Višnja Gora, zato so učence v maju obiskali junaki Modrega Jana.
SLIKA  IMG_0413 (Small)
OBJAVE (SPLET, KLASJE)  Novice na spletni strani šole
POVEZAVA  Modri Jan spletna stran

 

Orodja za dostopnost