Kitenska luža

STATUS Raziskovalni projekt
INSTITUCIJA Sodelovanje s Turističnim društvom Zagradec, vaško skupnostjo Kitni Vrh, Zavodom RS za šolstvo, Geografskim inštitutom Antona Melika in Biotehniško fakulteto
ŠOLA Matična šola in PŠ Višnja Gora
KOORDINATOR / MENTOR Darinka Dremelj, Mojca Hrvatin, Elizabeta Kadunc Križaj, Ana Šimac, Jožefa Zajec, Nina Berčon
RAZRED Od 6. do 9. razreda
PREDMET / INTERESNA DEJAVNOST naravoslovni izbirni predmeti in interesne dejavnosti
DEJAVNOST / IZDELKI Botanične, zoološke, kemijske in geografske značilnosti s terenskim delom
DATUM Šolsko leto 2014/2015
CILJI Učenci proučujejo Kitensko lužo (biološke, kemijske in geografske značilnosti kala).
OPIS Njihovo deloe vključuje naslednje aktivnosti: priprava načrta dela, vzpostavitev hidrometeorološke postaje (redne meritve temperature zraka, padavin, nihanja gladine vode v kalu, temperature vode), prve kemijske analize vode, zbiranje virov in literature o kalu, priprava vprašalnika o zgodovini kala, spomini na kal.
NAGRAJENCI  
POVEZAVA  
SLIKA  

 

Orodja za dostopnost