Etnološki tabor, PŠ Krka “Pust”

STATUS Raziskovalni projekt
INSTITUCIJA OŠ Stična
ŠOLA PŠ Krka
KOORDINATOR / MENTOR Koordinacija: Zlata Kastelic, učiteljice podružničnih šol in učiteljice uporabne umetnosti
RAZRED Sodelujejo učenke in učenci iz matične šole (interesna dejavnost etnološki tabor) ter učenci od 1. – 5. razreda PŠ Krka
PREDMET / INTERESNA DEJAVNOST ID etnološki tabor in etnološki časopis “Potujemo skozi čas”
DEJAVNOST / IZDELKI Zaključna prireditev, etnološki časopis Potujemo skozi čas, razstava z izsledki raziskovanja.
DATUM  Februar 2014
CILJI Učenci spoznajo zgodovinske in etnološke razsežnosti šolskega okoliša, razumejo pomen človekovega bivanja in kulture v preteklosti v povezavi s sedanjostjo.
OPIS Učenke/učenci izbirnega predmeta iz matične šole se bodo v februarju 2015 pridružili učenkam/učencem podružnične šole Krka in raziskovali šege ob pustu v teh krajih. K sodelovanju bodo pritegnili številne krajane, druge zunanje sodelavce – pripravili so pester izbor dejavnosti. Vse bo natančno popisano v etnološkem časopisu “Potujemo skozi čas”.
NAGRAJENCI  
POVEZAVA  Šolska spletna stran
SLIKA  

 

Orodja za dostopnost