Shema šolskega sadja

STATUS Mednarodni projekt
INSTITUCIJA Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano
ŠOLA OŠ Stična
KOORDINATOR/MENTOR Jožefa Zajec, Elizabeta Kadunc Križaj in Nina Brčon
RAZRED Sodelujejo vsi učenci na matični in podružničnih šolah.
PREDMET/ID naravoslovje, naravoslovni dnevi, biologija in gospodinjstvo.
DATUM Šolsko leto 2014/2015
CILJI Učencem se predstavi trajnostno pridelano prehrano in njen vpliv na zdravje, spoznajo vrednost ekološko pridelanih živil, spodbuja pa se tudi lokalna pridelava sadja in zelenjave.
OPIS Glavni namen tega projekta je razdeljevanje lokalno pridelanega sadja (iz ekološke ali integrirane pridelave) učencem. Sadje se deli v razredih ali v posebnih kotičkih (v jedilnicah šol). V začetku šolskega leta se je sadje razdeljevalo dvakrat na teden, od januarja naprej pa enkrat na teden (ob torkih, sredah in četrtkih).  Za učence so predvidene različne aktivnosti, npr. izdelava plakatov na temo sadje, zelenjava, zdrava prehrana, urejanje sadnih kotičkov, ogled kmetij, nasadov. Predavanje o zdravi prehrani je bilo organizirano tudi za starše, učitelji pa so imeli predavanje na pedagoški konferenci. Tekom šolskega leta je bilo učencem ponujenih kar 40 obrokov brezplačnega sadja in zelenjave.
NAGRAJENCI  /
POROČILO /
OBJAVE (SPLET, KLASJE) Predstavitev na šolski spletni strani
SLIKA

Plakat in kotiček v razredu

POVEZAVA  http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/shema_solskega_sadja/

 

Orodja za dostopnost