Mokrišča Slovenije

STATUS  Državni raziskovalni projekt
INSTITUCIJA  Zavod RS za šolstvo
ŠOLA  PŠ Višnja Gora, Matična šola
KOORDINATOR / MENTOR  Ana Šimac, Darinka Dremelj, Mojca Hrvatin, Elizabeta Kadunc Križaj, Jožefa Zajec in Nina Brčon
RAZRED  6. do 9. razred
PREDMET / INTERESNA DEJAVNOST  Izbirni predmet rastline in človek, naravoslovni krožki, biološko ekološki tabor
DEJAVNOST / IZDELKI  Poročilo za Zavod RS za šolstvo
DATUM  2. februar 2015, svetovni dan mokrišč
CILJI  Raziskava mokrišč v šolskem okolišu ter primerjava s slanimi mokrišči (slovenska obala).
OPIS  Slovenska obala premore različna mokrišča (soline, obalni pas, somornica). Pestrost organizmov v teh ekosistemih je dokaj velika. Podobno smo opazili v mokriščih v šolskem okolišu. V nadaljevanju bomo proučevali poleg vrstne pestrosti tudi prilagoditev vrst na življenjske razmere.
NAGRAJENCI
POVEZAVA  Film o mokriščih
SLIKA

Mokrišče v Preglah, kjer so učenci raziskovali možnosti in posledice regulacije

 

Orodja za dostopnost