Drevo = življenje, Unesco ASPnet

 STATUS Mednarodni projekt
INSTITUCIJA Unesco ASPnet
ŠOLA PŠ Zagradec
KOORDINATOR/MENTOR Slavka Nahtigal
RAZRED Od 1.do 5. razreda PŠ Zagradec
PREDMET/ID Likovni pouk, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, razredna ura
DEJAVNOSTI/IZDELKI
DATUM Šolsko leto 2014/2015
CILJI Globalni cilj projekta je spoznavanje samega sebe in drugih ter možnost seznanjanja z različnimi kulturami in tradicijami
OPIS Živimo v času, ko je skrb za naš planet in za vse nas, ki na njem živimo, vsak dan  pomembnejša. V naši šoli se vključujemo v mednarodni projekt trajnostnega načina življenja, ki  ima  simbolično ime  DREVO=ŽIVLJENJE. Zakaj takšen naslov? Zato, ker je drevo nepogrešljivi del narave, ker z njim lahko ponazorimo naravno in osebno rast, razvoj … skratka ker je bil in bo del naših življenj za vedno. V šolskem letu 2013/2014 je bila tema projekta DRAGA ZEMLJA.
NAGRAJENCI
OBJAVE (SPLET, KLASJE)
SLIKA DREVOZIVLJENJE
 POVEZAVA

 

Orodja za dostopnost