Zgodovinska raziskovalna naloga

STATUS Državni raziskovalni projekt
INSTITUCIJA Zveza prijateljev mladine Slovenije
ŠOLA Matična šola, PŠ Višnja Gora
KOORDINATOR / MENTOR Matična šola (Zlata Kastelic), PŠ Višnja Gora (Štefka Klemenčič)
RAZRED Od 6. do 9. razreda
PREDMET / INTERESNA DEJAVNOST Zgodovinski krožek
DEJAVNOST / IZDELKI Raziskovalna naloga, predstavitev pred komisijo
DATUM Predstavitev raziskovalnih nalog za šolsko leto 2014/2015 bo v maju 2015.
CILJI Učenci izpeljejo kakovostne raziskave, ki bodo arhivirane v Slovenskem šolskem muzeju; pridobijo si neposredne izkušnje z metodami terenskega dela, iskanja informacij po arhivih, knjižnicah, na internetu, z intervjuji in z razvrščanjem zbranega po pomembnosti ter z oblikovanjem pregledne, končne pisne predstavitve rezultatov.
OPIS Mentorji zgodovinskih krožkov se vsako jesen udeležijo celodnevnega izobraževalnega seminarja na razpisano temo. V šolskem letu 2014/2015 raziskujejo Prvo svetovno vojno. Raziskava v lokalnem okolju poteka do konca marca, ko morajo krožki poslati pisne elaborate o raziskavi na ZPMS. Aprila komisija prispele elaborate ocenjuje, maja pa pripravi zaključno srečanje. Tu sodelujoči učenci svojo raziskavo predstavijo drugim in njene rezultate zagovarjajo pred komisijo.
NAGRAJENCI  
POVEZAVA  http://www.zpms.si/programi/mladi-raziskovalci/
SLIKA  

 

Orodja za dostopnost