Turizmu pomaga lastna glava

STATUS Državni raziskovalni projekt
INSTITUCIJA Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo
ŠOLA PŠ Krka
KOORDINATOR / MENTOR Mateja Jere Grmek
RAZRED 4. in 5. razred PŠ Krka
PREDMET / INTERESNA DEJAVNOST Dodatni pouk
DEJAVNOST / IZDELKI V šolskem letu 2014/2015 je raziskovalna tema GOZD. Raziskovalna naloga, predstavitev na TURISTIČNI TRŽNICI v Novem mestu,  Raziskovalne naloge v preteklih letih: A’l jama, a’l kajakGospa šolaIzvir reke Krke
DATUM april 2015 
CILJI Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu.
OPIS Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo spodbuda podjetništvu in trženju naravnih danosti ter tudi ostali ponudbi v vseh možnih oblikah. V letošnjem šolskem letu bo naslov projektne naloge vezan na temo gozd. 
NAGRAJENCI  V šolskem letu 2013/2014 so učenci prejeli srebrna priznanja.
POVEZAVA  http://www.turisticna-zveza.si/OgledProjektov.php?id=11
SLIKA  

 

Orodja za dostopnost