Naučimo se plavati

STATUS Državni projekt
INSTITUCIJA Ministrstvo za šolstvo in šport RS
ŠOLA Matična šola
KOORDINATOR/MENTOR Irena Bregar in Andreja Lapanja
RAZRED 1. razred in 6. do 9. razredi
PREDMET/ID Športna vzgoja
DEJAVNOSTI/ IZDELKI Tečaj plavanja
CILJI Da bi ob koncu osnovnošolskega izobraževanja znali plavati vsi oz. čim več učencev.
OPIS Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v tem, da država s sofinanciranjem nekaterih plavalnih vsebin in programov skrbi za to, da imajo slovenski otroci v obdobju odraščanja kar nekaj možnosti naučiti se plavati. Program poleg preverjanja znanja plavanja zajema še:- 10 urni tečaj plavanja za 1. razred

– Preverjanje znanja plavanja za 6. razrede

– 15-urni tečaj za neplavalce v 3. triadi in v 6. razredu

Izvedba tečajev je odvisna od števila prijav učencev.

NAGRAJENCI /
POROČILO /
OBJAVE (SPLET, KLASJE) /
SLIKA

Učiteljica Irena Bregar in učenci pri učenju plavanja.

POVEZAVA http://www.sportmladih.net/programi_som/naucimo_se_plavati
Orodja za dostopnost