Evidentiranje tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst

STATUS Raziskovalni projekt
INSTITUCIJA Raziskava v okviru šole
ŠOLA MŠ in PŠ Višnja Gora
KOORDINATOR / MENTOR Darinka Dremelj, Mojca Hrvatin, Elizabeta Kadunc Križaj, Ana Šimac, Jožefa Zajec, Nina Berčon
RAZRED Od 6. do 9. razreda
PREDMET / INTERESNA DEJAVNOST naravoslovni izbirni predmeti in interesne dejavnosti
DEJAVNOST / IZDELKI Plakat
DATUM Šolsko leto 2014/2015
CILJI  Popisati tujerodne vrste v okolici šole ter rezultate primerjati z lanskimi ugotovitvami.
OPIS  Raziskava še teče.
NAGRAJENCI
POVEZAVA  Symbiosis
SLIKA

 

Orodja za dostopnost