Tradicionalni slovenski zajtrk

STATUS Državni projekt
INSTITUCIJA MŠŠ
ŠOLA OŠ Stična
KOORDINATOR/MENTOR Jožefa Zajec, Elizabeta Kadunc Križaj
RAZRED Učenci vseh razredov.
PREDMET/ID Razredne ure, naravoslovje, biologija in gospodinjstvo.
DATUM 21. november 2014
CILJI Otroke se izobražuje in osvešča o pomenu:

– čebel in čebeljih pridelkov,

– zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,

– lokalno pridelane hrane,

– kmetijske dejavnosti za okolje,

– čebelarstva za kmetijsko pridelavo in

– zdravega načina življenja.

OPIS Je vseslovenski projekt, ki spodbuja zavedanje o pomenu in prednostih lokalne samooskrbe s hrano. Poteka vsak 3. petek v mesecu novembru (21. 11. 2014). Na ta dan imajo v slovenskih osnovnih šolah tradicionalni slovenski zajtrk iz živil iz naravnega okolja in živil domačih proizvajalcev.
NAGRAJENCI  /
POVEZAVA http://www.os-sticna.si/?p=9484
OBJAVE (SPLET, KLASJE)  /
SLIKA

Učenci si pripravljajo tradicionalni slovenski zajtrk.

Orodja za dostopnost