Policist Leon svetuje

STATUS Državni projekt
INSTITUCIJA Policija Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve
ŠOLA MŠ in PŠ Višnja Gora
KOORDINATORJI/MENTORJI Razredniki 5. razredov
RAZRED 5. razred
PREDMET/ID Družba
DEJAVNOSTI/ IZDELKI Delovni zvezek Policist Leon svetuje
DATUM Šolsko leto 2014/2015
CILJI Otroci se seznanijo o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju in se poučijo o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Na Policiji Slovenije želijo tudi povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji in starši ter policijo.
OPIS Učenci rešujejo delovni zvezek na temo varnosti otrok. Vsebine so razdeljene na pet sklopov (promet, pirotehnika, nasilje, kriminaliteta in kolo). Organizirana so tudi srečanja s policisti. V letošnjem šolskem letu se je policist z učenci pogovoril o pirotehniki in nasilju med vrstniki.
NAGRAJENCI /
OBJAVE  /
SLIKE

Delovni zvezek Policist Leon svetuje

POVEZAVA http://www.policija.si/index.php/dravljani-in-policija/preventivni-projekti/1162 

Orodja za dostopnost