Otroški parlament in šolska skupnost

STATUS Državni projekt
INSTITUCIJA ZPMS
ŠOLA MŠ in podružnice
KOORDINATOR/MENTOR Janja Virant in Maša Maras
RAZRED Od 1. do 9. razreda
PREDMET/ID Razredna ura
DEJAVNOSTI/IZDELKI Pogovori na izbrano temo
DATUM  2014/2015
CILJI Učence se navaja na sodelovanje pri sprejemanju odločitev, ki so pomembne za njihovo delovanje v šoli.
OPIS Otroški parlament je oblika demokratičnega dialoga. Izvaja se v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Za šolsko leto 2014/2015 so izbrali temo IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA. O tej temi so se razredniki pogovarjali s svojimi učenci na razrednih urah, predstavniki razredov pa se srečujejo enkrat mesečno. Predstavnika šole se bosta udeležila regijskega srečanja, ki bo predvidoma 12. marca 2015.
NAGRAJENCI  /
OBJAVE (SPLET, KLASJE)
SLIKA razmere v družbi-1
POVEZAVA http://www.zpms.si/programi/otroski-parlament/ 

 

Orodja za dostopnost